Keadaan Pada Waktu Hari Kiamat

Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. : 
Nabi Saw. pernah bersabda, “(pada hari kiamat) kalian akan dikumpulkan dalam keadaan kaki dan badan telanjang dan tidak dikhitan.”
Nabi lalu membaca ayat : sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu kesepakatan yang niscaya Kami tepati; sebetulnya Kamilah yang akan melaksanakannya. (QS. Al Anbiya:104).

Kemudian Nabi Saw. Bersabda, “yang pertama kali akan berpakaian pada hari selesai zaman ialah Ibrahim; sejumlah sahabatku akan dibangkitkan ke dalam golongan kiri dan saya akan berkata, ‘sahabatku, sahabatku!’. Lalu akan dikatakan, ‘mereka melaksanakan pembangkangan sepeninggalmu’. Kemudian saya akan berkata sebagaimana hamba Allah yang saleh (Isa) berkata: dan saya menjadi saksi terhadap mereka, selama saya berada di antara mereka. Tetapi sesudah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau ialah saksi atas segala sesuatu. Jika Engkau mengazab mereka, mereka ialah hamba-hambaMu. Jika Engkau mengampuni mereka, sungguh Engkau-lah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. Al Maidah:117-118)
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Recent Posts

Entri yang Diunggulkan

Jasa Pelet Mahar Setelah Berhasil

Pesan kata

Jasa pelet Murah Ampuh Terbukti ini dikhususkan hanya untuk pemesan yang MEMBUTUHKAN dalam berpikir dan bertindak dengan baik.
Sadar akan semua syarat yang ada dalam memaharkan jasa pelet Mbah Gewor.
Bukan bersikap seperti anak kecil, labil, dan berharap jasa pelet mahar setelah berhasil dari Mbah Gewor