Kisah 25 Nabi Dan Rasul

Nabi dan Rasul ialah manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada insan ihwal keesaan Allah SWT dan membina mereka semoga melakukan ajaran-Nya. 

Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur’an, "... ialah orang-orang yang memberikan risalah-risalah Allah. 
Mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan." (Q.S. Al Ahzab : 39). 

Perbedaan antara Nabi dan Rasul ialah : Seorang Nabi mendapatkan wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah SWT guna disampaikan kepada segenap umatnya. 

Para Nabi dan Rasul memiliki 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, serta satu sifat jaiz, 
yaitu :

1.Shiddiq (benar), Mustahil beliau Kizib (dusta). 
2.Amanah (dapat dipercaya), tidak mungkin Khianat (curang). 
3.Tabliqh (Menyampaikan wahyu kepada umatnya), 
   Mustahil Kitman (menyembunyikan Wahyu). 
4.Fathonah (Pandai/cerdas), Mustahil Jahlun (Bodoh). 
5.Bersifat jaiz yaitu Aradhul Basyariyah (sifat-sifat sebagaimana manusia).

Di dunia ini telah banyak Nabi dan Rasul telah diturunkan, tetapi yang wajib diketahui oleh umat Islam ialah sebanyak 25 Nabi dan Rasul, Berikut kami sajikan sekelumit dongeng 25 (dua puluh lima) nabi dan rosul yang harus diyakini oleh Umat Islam. Kami sertakan pula ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mereka.
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Recent Posts

Entri yang Diunggulkan

Jasa Pelet Mahar Setelah Berhasil

Pesan kata

Jasa pelet Murah Ampuh Terbukti ini dikhususkan hanya untuk pemesan yang MEMBUTUHKAN dalam berpikir dan bertindak dengan baik.
Sadar akan semua syarat yang ada dalam memaharkan jasa pelet Mbah Gewor.
Bukan bersikap seperti anak kecil, labil, dan berharap jasa pelet mahar setelah berhasil dari Mbah Gewor