Nabi Isa As

Ia bergelar Almasih dan dipanggil Ibnu Maryam, putra Maryam (Q.3:45). Nabi Isa a.s. diutus Allah Swt. sebagai nabi dan rasul. Ia lahir tanpa ayah, tetapi bukan alasannya ialah zina. Sejak masih bayi, ia berperilaku lain dari teman sebayanya. Pada usia 12 tahun, ia menuntut ilmu dengan menghadiri diskusi para ulama di Baitulmakdis. Pada usia 30 tahun, ia mendapatkan kiprah kenabian di Bukit Zaitun. Ketika itu ia sedang beribadah bersama ibunya dan dikelilingi oleh malaikat. Maryam sudah tahu bahwa putranya akan menerima kiprah kenabian ketika hal itu diberitahukan kepadanya. Setelah mendapatkan wahyu berupa Alkitab (Q.19:30;57:27), ia memaklumkan kerasulannya kepada Bani Israil. Namun, para pemuka agama marah, kemudian menuntut biar Nabi Isa menerangkan kerasulannya.

Ia menawarkan sejumlah mukjizat yang memperkuat dakwahnya. Al-Qur'an menegaskan bahwa Isa sama sekali tidak mempunyai sifat ketuhanan, dan bukan "putra Tuhan." Islam menolak gagasan trinitas, yang menganggap Isa sebagai Tuhan (Q.4:171; 5:17; 73-75; 116-117). Nabi Isa hanya mengaku diri sebagai nabi dan rasul, dan tidak pernah sebagai Tuhan. Ia malah percaya kepada Allah Swt., pencipta alam semesta, termasuk pencipta dirinya.

KELAHIRAN NABI ISA
Usia kandungan Maryam semakin bersahabat pada hari kelahiran. Maryam keluar dari tempat pengasingannya untuk menyelamatkan diri serta bayi yang dikandungnya. Maryam semakin mencicipi gerak bayi dalam kandungannya. Geraknya semakin usang semakin kuat. Karena merasa sakit, Maryam membaringkan diri. Pada dikala itulah lahir seorang anak dari rahimnya. Bayi ini ialah Isa bin Maryam.

BAITULLAHAM
Setelah melahirkan, Maryam merasa lapar dan haus. Ia menggoyang- goyangkan pohon kurma (Q.19:22-26) kemudian memakan buah kurma yang terjatuh, dan minum air sungai yang mengalir bersahabat pohon kurma tempatnya bersandar. Ia bersyukur kepada Allah Swt. alasannya ialah diberi akomodasi ketika melahirkan putranya. Tempat kelahiran Isa disebut Baitullaham (Bethlehem), yang berarti "tempat lahir". Kota ini terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Ketika Nabi Isa lahir, Israil dijajah oleh bangsa Romawi.

BAYI PANDAI BICARA
Beberapa hari sehabis kelahirannya, Nabi Isa dibawa pulang ke kampung ibunya. Orang kampung berdatangan melihat putra Maryam. Mereka mencemoohkan Maryam alasannya ialah membawa bayi tanpa ayah. Mereka menuduhnya berbuat zina, padahal ia berasal dari keluarga baik- baik. Maryam tidak menanggapi tuduhan itu, tetapi memberi aba-aba kepada bayinya. Tiba-tiba, bayinya menjawab bahwa tuduhan itu tidak benar. Jawaban ini berhasil membungkam lisan mereka. Begitulah Allah Swt. menunjukkan kekuasaan-Nya. Nabi Isa dikhitan pada usia 8 hari, sesuai dengan syariat para nabi semenjak Nabi Ibrahim.

HAMBA TUHAN
Maryam lahir dari keluarga Imran. Maryam berarti " tidak bercela," juga sanggup berarti "hamba Tuhan." Ia diasuh oleh Nabi Zakaria sehabis ayahnya meninggal. Ketika berada di sebuah mihrab, Maryam didatangi oleh seorang malaikat untuk memberinya seorang putra suci. Maryam terkejut alasannya ialah ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Ia khawatir akan dicemoohkan bila ternyata ia hamil. Ketika kandungannya semakin besar, ia menjauhkan diri dari Baitulmakdis. Ia pindah ke desa kelahirannya, Nasirah (Nasaret). Maryam melahirkan seorang bayi tanpa suami (Q.3:45-48, 59; 19:16-35; 21:91; 66:12).

HERODUS
Orang Yerusalem mengenal Nabi Isa sebagai perjaka yang cerdik, pintar, berani, tegas dalam membela kebenaran, dan tidak pernah tunduk dalam menghadapi kebatilan. Sikap dan pendirian ini diketahui oleh Raja Herodus yang berkuasa di Palestina. Ia menganggap Nabi Isa sebagai musuh utama yang sanggup mengancam kedudukannya. Herodus pun tetapkan untuk membunuh Nabi Isa. Rencana jahat ini hingga ke indera pendengaran Maryam. Oleh alasannya ialah itu, Maryam segera menyelamatkan putranya dengan mengungsi ke Mesir. Maryam dan Nabi Isa tinggal di Mesir selama 12 tahun. Setelah Raja Herodus wafat, Nabi Isa dan ibunya kembali ke Palestina. Mereka menetap di Nasirah (Nasaret). Sebutan " Nasrani" (orang dari Nasirah), yakni pengikut Nabi Isa, berasal dari nama tempat ini.

BUKIT ZAITUN
Pada usia 30 tahun, Nabi Isa a.s. sering pergi ke luar rumah untuk mengasingkan diri dari keramaian, membersihkan nurani, dan mencari pencerahan jiwa. Ketika menuju ke Bukit Zaitun, Nabi Isa jatuh terduduk bersahabat sebuah kerikil besar. Tiba-tiba ada yang tiba menghampirinya, kemudian memintanya mengakibatkan kerikil besar itu roti. Namun, Nabi Isa tidak mengabulkannya. "Kebesaran Tuhan hanya ada pada Allah," kata Nabi Isa. Mendengar balasan ini, " orang" itu yakin bahwa iman Nabi Isa tetap teguh, kemudian ia pun menghilang. Nabi Isa sadar bahwa yang menghampirinya itu ialah iblis yang berusaha menyesatkannya.

AHMAD
Ketika berada di Bukit Zaitun, Nabi Isa bersujud dan bersyukur alasannya ialah selamat dari godaan iblis. Tidak usang kemudian, Malaikat Jibril mendatanginya, kemudian memberikan kiprah kenabian dan kerasulannya. Nabi Isa mendapatkan wahyu Allah Swt. Kepadanya, Allah Swt. menurunkan kitab suci Alkitab (Q.4:171), pembenaran kitab suci sebelumnya (Taurat), dan nubuat wacana akan turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Saw. yang disebut Ahmad (Q.61:6).

DAKWAH NABI ISA AS
Nabi Isa a.s. mulai berjuang menyiarkan fatwa Allah Swt., membeberkan kesalahan para pemuka agama Yahudi, dan menyadarkan mereka wacana penyimpangan mereka dari fatwa Nabi Musa. Karena itu, ia berseru kepada Bani Israil biar mereka mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah Swt. (Q.19:31-36). Ia berdakwah supaya mereka bertobat, yakni kembali ke jalan benar yang telah dirintis oleh para nabi sebelumnya. Namun, dakwah Nabi Isa menerima perlawanan dengan banyak sekali fitnah dan ejekan. Mereka memintanya untuk menerangkan kenabian serta kerasulannya dengan maksud untuk menghilangkan imbas dan wibawanya. Nabi Isa menawarkan beberapa mukjizat kepada mereka, tetapi tetap saja ada yang tidak percaya.

MUKJIZAT NABI ISA AS
Nabi Isa a.s. dikaruniai oleh Allah Swt. beberapa mukjizat, antara lain menghidupkan orang yang meninggal, mendapatkan wahyu kitab Injil, menurunkan hidangan dari langit, menyembuhkan sejumlah penderita penyakit serta orang gila, memulihkan orang pincang menjadi berjalan serta orang bisu menjadi berbicara, memelekkan orang buta semenjak lahir, dan menciptakan burung hidup dari tanah liat (Q.3:49; 5:110).

TANAH MENJADI BURUNG
"Sesungguhnya saya telah tiba kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu saya menciptakan untuk kau dari tanah berbentuk burung; kemudian saya meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah..." (Q.3:49).

HIDANGAN DARI LANGIT
Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Isa a.s. dan para al- hawariyyun merasa lapar dan dahaga. Untuk menenangkan dan meningkatkan iman para pengikutnya, Nabi Isa berdoa biar Allah Swt. menurunkan nikmat- Nya. Doanya dikabulkan. Hidangan makanan dari langit (Q.5:112-114) merupakan bukti kasatmata kekuasaan Allah Swt. dan kenabian Isa. Mereka menikmati hidangan tersebut dan bersyukur atas rahmat-Nya.

AL-HAWARIYYUN
Nabi Isa a.s. mempunyai beberapa sahabat, murid, dan pengikut setia yang disebut al- hawariyyun (Q.3:52; 5:111-115). Mereka meyakini dakwah Nabi Isa, berhati bersih, dan beriktikad baik untuk membela serta membantu usaha Nabi Isa. Sebagian dari al- hawariyyun berasal dari keluarga nelayan ibarat Syim'un, Adrius, Ya'qub, dan Yuhanna. Ada juga yang berasal dari keluarga pencuci pakaian, yaitu Lukas, Thomas, Markus, Yuhanna, dan beberapa saudaranya yang masih kecil. Mereka mempercayai fatwa Nabi Isa dan mendapatkan pelajaran darinya.

YUDAS
Salah satu pengikut Nabi Isa a.s. berkhianat. Dengan tuduhan palsu, ia mengadu kepada penguasa Romawi bahwa Nabi Isa akan memberontak dan menggulingkan penguasa. Atas petunjuk dari si pengkhianat (Yudas), tentara Romawi mengepung tempat persembunyian Nabi Isa bersama murid-muridnya. Dalam keadaan berbahaya itu, Allah Swt. menyelamatkan Nabi Isa. Nabi Isa tidak disalibkan dan tidak pula dibunuh, tetapi Allah Swt. mengangkatnya (Q.3:55; 4:157-158).
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Recent Posts

Entri yang Diunggulkan

Jasa Pelet Mahar Setelah Berhasil

Pesan kata

Jasa pelet Murah Ampuh Terbukti ini dikhususkan hanya untuk pemesan yang MEMBUTUHKAN dalam berpikir dan bertindak dengan baik.
Sadar akan semua syarat yang ada dalam memaharkan jasa pelet Mbah Gewor.
Bukan bersikap seperti anak kecil, labil, dan berharap jasa pelet mahar setelah berhasil dari Mbah Gewor