Pengasihan Kantil Jalatundo

Pengasihan Kantil Jalatundo


Pengasihan Kantil Jalatundo ini berguna biar siapa saja yang memandang wajah Anda khususnya kaum hawa menjadi cinta dan sayang. Karena setiap kaum hawa niscaya menyukai kembang atau bunga, sedangkan ilmu ini mengambil karomahnya Sekar Wijayakusuma.
Oleh kesannya pengasihan ini dapat dimiliki oleh laki-laki maupun oleh wanita.


Manteranya :

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Ingsun arep ngatamaken
Sahadatullah si jalatunda
Wite nabi kembange lintang
Pentile srengenge wohe rembulan
Ya saya kembang Sekar Wijayakusuma
Sapa bae andeleng tubuh saliraku
Teka welas teka asih
Sida madep sida idep
Maring tubuh ingsun

Mantera untuk mandinya :

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Murub-murub dzatullah
Metu murub Rasululloh
Alloh mobah sajroning urip
Allah musik sajroning rasa
Ya rasaning Allah kang Maha Kuasa

Lakunya :

Puasa biasa selama 3 hari, puasanya dimulai pada hari kelahiran Anda. Kalau tidak tahu hari lahir Anda hari apa, puasanya dimulai pada hari Rabu. Dan sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama puasa.

Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus, dilanjutkan silsilah dan membaca amalannya sebanyak 21 x.

Selama puasa sehabis jawaban shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 9 x. Sedangkan mantera mandinya dibaca sebanyak 3 x. Dan sehabis jawaban puasanya sehabis jawaban shalat lima waktu amalannya dibaca sebanyak 3 x saja secara istiqomah.
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Recent Posts

Entri yang Diunggulkan

Jasa Pelet Mahar Setelah Berhasil

Pesan kata

Jasa pelet Murah Ampuh Terbukti ini dikhususkan hanya untuk pemesan yang MEMBUTUHKAN dalam berpikir dan bertindak dengan baik.
Sadar akan semua syarat yang ada dalam memaharkan jasa pelet Mbah Gewor.
Bukan bersikap seperti anak kecil, labil, dan berharap jasa pelet mahar setelah berhasil dari Mbah Gewor